Społeczność

Od września 2014 roku działa przy parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Powstała ona na gruncie Kręgu Biblijnego. Spotkania wspólnoty odbywają się przeważnie w czwartki po mszy świętej. W trzeci czwartek miesiąca Wspólnota organizuje spotkania modlitewne na które zapraszana jest cała parafia. Zapraszamy chętnych do naszej Wspólnoty, ludzi, którzy Boga stawiają na pierwszym miejscu i nie boja się o Nim rozmawiać czy Go uwielbiać. Przyjdź, zobacz, to nic nie kosztuje a może zmienić jakość Twojego życia.

Krąg powstał w lutym 2013 roku. Przez czas pilotowania (15 miesięcy) prowadzili nas Renata i Grzegorz Kwaśniewscy z kręgu kieleckiego. Pierwsze spotkania były czasem formacji, wchodzenia w tematykę jaką proponuje ruch Światło-Życie, czasem poznawania się, budowania wzajemnego zaufania.

Grupa Apostolatu Maryjnego C. M przy parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie powstała 2010 roku. Zapisało się 78 osób, a na spotkanie przyszło 20. Nikt nie chciał zgodzić się zostać przewodniczącym (moderatorem). Na moje ręce (Ewy Stepniak) pani moderator złożyła dokumenty i materiały i tak już zostało. Zdawałam sobie sprawę z ogromu pracy nad sobą, aby podołać obowiązkom.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Początki historii Ruchu sięgają roku 1954, kiedy to odbyła się pierwsza oaza rekolekcyjna. Do roku 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła".

„Boże Echo”

„Kościół potrzebuje muzyków... Tysiące wierzących umacniało swoją wiarę muzyką, która wypływała z serc innych wierzących i stawała się częścią liturgii, a przynajmniej bardzo cenną pomocą w jej godnym sprawowaniu. Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą”.

W roku 1983 Stolica Apostolska ogłosiła Kartę Praw Rodziny, której uroczysta promocja odbyła się na terenie naszej Diecezji w Bazylice Katedralnej we wrześniu 1992 r.

Fakt ten uświadomił wielu, że rodzina jest niezaprzeczalnym dobrem i pora najwyższa, aby w demokratycznym państwie zapewnić sobie możliwość wpływania na różne dziedziny życia społecznego, narodowego i państwowego.

Pod tą nazwą zespół działa od roku 2005, kiedy to kierownikiem i głównym opiekunem zespołu został ks. Miłosz Hołda z ramienia Parafii Świętej Trójcy. Ksiądz Miłosz obecnie jest studentem KUL-u, ale nadal prowadzi zespół z Jędrzejowa, pisze dla niego teksty i układa muzykę.

Po kilku miesiącach przygotowań, 7 października 2012 na uroczystej mszy św. o godz. 11.00 przyjętych został do służby liturgicznej 14-stu nowych ministrantów.

Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za zbawienie swoich braci – każdy z nas powinien być misjonarzem. Sprawa zbawienia naszych bliźnich nie może być obojętna, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w królewskie kapłaństwo Chrystusa, które nakłada na nas obowiązek misyjny ewangelizowania świata.

Ministrantem być

W ostatnich latach młodzież wielokrotnie zadaje sobie pytanie: kim tak naprawdę są ministranci? Pytanie, które wydaje się jasne i proste, nie jednemu sprawiło już spore kłopoty. Otóż wedle najprostszej definicji, ministranci to jedna ze wspólnot Kościoła, która w szczególny sposób służy Bogu.

  • To, Wielka Miłość Boga, Ojczyzny i Człowieka
  • To, Wielki Uniwersytet dla Polaków szczególnie w czasie tzw. „Rozmów Niedokończonych” w ramach, których wygłaszane są wykłady przez profesjonalistów: profesorów, polityków, posłów i fachowców z różnych dziedzin. Po wykładzie prowadzone są dyskusje ze słuchaczami z Polski i całego świata, na przedstawiony temat.
  • Radio to jest wysoko cenione przez Polaków w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, przez wszystkich tych, którzy chcą znać prawdę i dotrzeć do istoty rzeczy o otaczającym nas świecie.

Ognisko Wychowawcze Caritas im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie rozpoczęło swoją działalność w 2000 r., zostało powołane do istnienia przez Zarząd Caritas Diecezji Kieleckiej dnia 02.09.2000r.

Inicjatorem jego utworzenia był ks. Dziekan Jerzy Siwiec, który zaproponował by w opuszczonym budynku parafialnym powstało "dzieło przeznaczone dla dzieci". Przy współpracy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Rady Parafialnej i wielu ludzi dobrej woli rozpoczęto remont budynku, w którym partycypowały władze miasta.

Próby chóru parafialnego odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00 w sali parafialnej. Wszystkich chcących śpiewać na chwałę Pana Boga zapraszają członkowie chóru wraz z organistą.