Narrow Default Wide

Created jtemplate joomla templates

Uczniów klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie zapraszam na dyskotekę karnawałowo-walentynkową, która odbędzie się w sali gimnastycznej tejże szkoły!!! Poniżej plakat. Zaczynamy o 15.30! Szukamy sponsorów na ,,coś słodkiego" dla dzieci!

Uczniów klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie zapraszam na dyskotekę karnawałowo-walentynkową, która odbędzie się w sali gimnastycznej tejże szkoły!!! Poniżej plakat. Zaczynamy o 15.30! Szukamy sponsorów na ,,coś słodkiego" dla dzieci!

EWANGELIA Mk 4,1-20
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po w...schodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.

KOMENTARZ:
To ważna przypowieść. Nie można przejść koło niej obojętnie. Nie można też pozwolić sobie, by jej nie zrozumieć. Od jej zrozumienia zależy nasze zbawienie. W centrum staje siewca i ziarno - czyli Jezus i głoszone przez Niego słowo. Ludzie słuchają słowa Bożego, ale tylko posiane na dobrą, żyzną, urodzajną ziemię wydaje plon. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego posiane na gruncie skalistym czy między cierniami nie przyniesie plonu? Co takiego szczególnego mają Ci, których symbolizuje urodzajna gleba? Tajemnica ludzkiego serca gleba żyzna, polega na tym, ze człowiek ten zatrzymuje Słowo w swoim sercu i pozwala mu się zakorzenić. Dalej pozwala, aby Boże słowo działało i przemieniało jego myśli i życie, podczas gdy on sam ,,obumiera".

Zobacz więcej
EWANGELIA Mk 4,1-20
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. 

KOMENTARZ:
To ważna przypowieść. Nie można przejść koło niej obojętnie. Nie można też pozwolić sobie, by jej nie zrozumieć. Od jej zrozumienia zależy nasze zbawienie. W centrum staje siewca i ziarno - czyli Jezus i głoszone przez Niego słowo. Ludzie słuchają słowa Bożego, ale tylko posiane na dobrą, żyzną, urodzajną ziemię wydaje plon. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego posiane na gruncie skalistym czy między cierniami nie przyniesie plonu? Co takiego szczególnego mają Ci, których symbolizuje urodzajna gleba? Tajemnica ludzkiego serca gleba żyzna, polega na tym, ze człowiek ten zatrzymuje Słowo w swoim sercu i pozwala mu się zakorzenić. Dalej pozwala, aby Boże słowo działało i przemieniało jego myśli i życie, podczas gdy on sam ,,obumiera".

I BAL KARNAWAŁOWY 7 lutego 2015 r.
NA RZECZ NAJBIEDNIEJSZYCH DZIECI
Osoby, które chciałyby ofiarować różne przedmioty na licytacje, czy też wesprzeć tę inicjatywę formie ZAKUPU PONIŻSZEJ CEGIEŁKI (koszt 10 zł) mogą zgłaszać się do zakrystii lub kancelarii parafialnej bądź do ks. Michała ( tel. 795 563 528).

I BAL KARNAWAŁOWY 7 lutego 2015 r. 
NA RZECZ NAJBIEDNIEJSZYCH DZIECI 
Osoby, które chciałyby ofiarować różne przedmioty na licytacje, czy też wesprzeć tę inicjatywę formie ZAKUPU PONIŻSZEJ CEGIEŁKI (koszt 10 zł) mogą zgłaszać się do zakrystii lub kancelarii parafialnej bądź do ks. Michała ( tel. 795 563 528).

EWANGELIA Mk 1,14-20
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dal...ej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

KOMENTARZ:
Nasze duchowe życie nierzadko cechuje popadanie w skrajności. Skupiamy się na nawróceniu: opłakiwaniu własnych win, uczynkach miłosierdzia, jałmużnie i innych praktykach pobożnościowych, zaniedbując przy tym wiarę i budowanie intymnej relacji z Bogiem. Albo przeciwnie. Tak mocno przykuwam uwagę do rozwoju wiary, że umyka mi to, co powinno być najpierw: zejście z drogi grzechu i zmiana sposobu myślenia. Jezus nie operuje skrajnościami, ale pokazuje, jak ma wyglądać pełnia: nawracajcie się i wierzcie. Najpierw potrzeba nawrócenia, to znaczy radykalnego zostawienia starego życia - jak zrobili to Szymon i Andrzej czy synowie Zebedeusza. Dopiero taki krok daje mi wolność, abym z ufnością i na słowo Mistrza, poszedł za Nim.

Zobacz więcej
EWANGELIA Mk 1,14-20
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

KOMENTARZ:
Nasze duchowe życie nierzadko cechuje popadanie w skrajności. Skupiamy się na nawróceniu: opłakiwaniu własnych win, uczynkach miłosierdzia, jałmużnie i innych praktykach pobożnościowych, zaniedbując przy tym wiarę i budowanie intymnej relacji z Bogiem. Albo przeciwnie. Tak mocno przykuwam uwagę do rozwoju wiary, że umyka mi to, co powinno być najpierw: zejście z drogi grzechu i zmiana sposobu myślenia. Jezus nie operuje skrajnościami, ale pokazuje, jak ma wyglądać pełnia: nawracajcie się i wierzcie. Najpierw potrzeba nawrócenia, to znaczy radykalnego zostawienia starego życia - jak zrobili to Szymon i Andrzej czy synowie Zebedeusza. Dopiero taki krok daje mi wolność, abym z ufnością i na słowo Mistrza, poszedł za Nim.

EWANGELIA Mk 3,20-21
Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.

KOMENTARZ:
Szalony z miłości do człowieka jest Jezus. Nie liczy się rodzina, jego wolny czas, nieprzespane noce, zmęczenie, tak naprawdę nic się nie liczy prócz woli Ojca i miłości do drugiego człowieka, każdego bez wyjątku. Kiedy rodzina to widzi, twierdzi, ze odszedł ...od zmysłów. To niesamowite, ze jego rodziną stały się tłumy, które tak naprawdę chciały tylko z nim przebywać, dotknąć Go, usłyszeć. A On pragnął wszystkim dawać miłość, ale to czasem kosztuje, wymaga zupełnego zapomnienia o sobie. Takie wpatrzenie w Boga i drugiego człowieka - w jego zranienie -to kosztuje, trzeba poświęcić swoje własne życie. Nie ma wtedy dylematów, na jakie wczasy pojechać, gdzie spędzić następny wolny weekend, w jakich restauracjach zjeść obiad w dobrym towarzystwie. Szaleniec Boży myśli tylko o tym co Boże, myśli o biedzie brata, którego widzi lub nie, myśli, co dalej, by kochać bardziej i z miłości umierać. Nie myśli o sobie, własne szczęście staje się wtedy takim produktem ubocznym życia oddanego Bogu i ludzkości. A może człowiek rzeczywiście realizuje się tylko wtedy, kiedy czyni swoje życie bezinteresownym darem? Ludzie XXI wieku myślą, że odszedł od zmysłów, a małe dzieci i staruszkowie cieszą się nowym Bożym szaleńcem.

Zobacz więcej
EWANGELIA Mk 3,20-21
Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.

KOMENTARZ:
Szalony z miłości do człowieka jest Jezus. Nie liczy się rodzina, jego wolny czas, nieprzespane noce, zmęczenie, tak naprawdę nic się nie liczy prócz woli Ojca i miłości do drugiego człowieka, każdego bez wyjątku. Kiedy rodzina to widzi, twierdzi, ze odszedł od zmysłów. To niesamowite, ze jego rodziną stały się tłumy, które tak naprawdę chciały tylko z nim przebywać, dotknąć Go, usłyszeć. A On pragnął wszystkim dawać miłość, ale to czasem kosztuje, wymaga zupełnego zapomnienia o sobie. Takie wpatrzenie w Boga i drugiego człowieka - w jego zranienie -to kosztuje, trzeba poświęcić swoje własne życie. Nie ma wtedy dylematów, na jakie wczasy pojechać, gdzie spędzić następny wolny weekend, w jakich restauracjach zjeść obiad w dobrym towarzystwie. Szaleniec Boży myśli tylko o tym co Boże, myśli o biedzie brata, którego widzi lub nie, myśli, co dalej, by kochać bardziej i z miłości umierać. Nie myśli o sobie, własne szczęście staje się wtedy takim produktem ubocznym życia oddanego Bogu i ludzkości. A może człowiek rzeczywiście realizuje się tylko wtedy, kiedy czyni swoje życie bezinteresownym darem? Ludzie XXI wieku myślą, że odszedł od zmysłów, a małe dzieci i staruszkowie cieszą się nowym Bożym szaleńcem.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH!
Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch w dniach od 29.04-5.05.2015 r. Poniżej szczegółowy plan. Koszt: 1430 zł.
Zapisy u ks. Michała (nr tel. 795563528)
1 dzień - Wyjazd z Jędrzejowa ok. godz. 15:00. Przejazd non stop do Wenecji.
2 dzień - Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Plac św. Marka, Dzwonnica, Most Westchnień, Pałac Dożów, Bazylika sw. Marka. Przejazd do Padwy, zwiedzanie: Bazylika św. Antoniego, czas na krótką modlitwę przed grobem Świętego. Po...wrót do hotelu w okolicy Wenecji. Obiadokolacja. Nocleg
3 dzień - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Monte Cassino - cmentarz poległych żołnierzy Dywizji Gen. Andersa. Msza polowa. Krótki spacer po klasztorze Benedyktynów. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień - Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di Trevi- która uważana jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej imponujących włoskich budowli wodnych, Bazylika św. Jana (msza św.).Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzień - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Watykanu. Anioł Pański. Po audiencji zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. szczególnej uwadze polecamy Piete Michała Anioła – wspaniały baldachim wykonany przez Berniniego oraz posag św. Piotra. W programie także wizyta przy
grobie św. Jana Pawła II. Przejazd do hotelu w okolicy Asyżu. Obiadokolacja Nocleg.
6 dzień - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Asyżu, zwiedzanie: Bazylika św. Franciszka - dolnej z grobowcem świętego oraz górnej z pięknymi freskami Giotta oraz kryptę (msza sw.), w której złożono ciało Świętego, Kościół św. Klary,. Wieczorny powrót do Polski
7 dzień – Powrót do Jędrzejowa w godzinach wieczornych. Zakończenie świadczeń.

Cena zawiera:
- autokary klasy LUX (WC, klimatyzacja, DVD, barek)
- 4 noclegi, w tym: 2 w okolicach Wenecji, 1 nocleg w okolicy Asyżu, 2 noclegi w Rzymie w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
- Wyżywienie HB (Śniadania kontynentalne wzmocnione i obiadokolacje)
- Opieka 2 pilotów wycieczek oraz 2 przewodników lokalnych w Rzymie i Wenecji
-Słuchawki na czas zwiedzania w Rzymie, Wenecji i Asyżu
- Ubezpieczenie NNW 2500 euro, KL 10 000 euro, bagażu 200 euro
- Codzienna Msza Święta
Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: pałac dożów, dzwonnica, dzwonnica bazyliki św. Marka,
Koloseum + Forum Romanum, ok. 50 euro os.

Zobacz więcej
PIELGRZYMKA DO WŁOCH!
Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch w dniach od 29.04-5.05.2015 r. Poniżej szczegółowy plan. Koszt: 1430 zł.
Zapisy u ks. Michała (nr tel. 795563528)
1 dzień - Wyjazd z Jędrzejowa ok. godz. 15:00. Przejazd non stop do Wenecji.
2 dzień - Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Plac św. Marka, Dzwonnica, Most Westchnień, Pałac Dożów, Bazylika sw. Marka. Przejazd do Padwy, zwiedzanie: Bazylika św. Antoniego, czas na krótką modlitwę przed grobem Świętego. Powrót do hotelu w okolicy Wenecji. Obiadokolacja. Nocleg
3 dzień - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Monte Cassino - cmentarz poległych  żołnierzy Dywizji Gen. Andersa. Msza polowa. Krótki spacer po klasztorze Benedyktynów. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień - Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di Trevi- która uważana jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej imponujących włoskich budowli wodnych, Bazylika św. Jana (msza św.).Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzień - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Watykanu. Anioł Pański. Po audiencji zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. szczególnej uwadze polecamy Piete Michała Anioła – wspaniały baldachim wykonany przez Berniniego oraz posag św. Piotra. W programie także wizyta przy
grobie św. Jana Pawła II. Przejazd do hotelu w okolicy Asyżu. Obiadokolacja Nocleg.
6 dzień - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Asyżu, zwiedzanie: Bazylika św. Franciszka - dolnej z grobowcem świętego oraz górnej z pięknymi freskami Giotta oraz kryptę (msza sw.), w której złożono ciało Świętego, Kościół św. Klary,. Wieczorny powrót do Polski
7 dzień – Powrót do Jędrzejowa w godzinach wieczornych. Zakończenie świadczeń.

Cena zawiera:
- autokary klasy LUX (WC, klimatyzacja, DVD, barek)
- 4 noclegi, w tym: 2 w okolicach Wenecji, 1 nocleg w okolicy Asyżu, 2 noclegi w Rzymie w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
- Wyżywienie HB (Śniadania kontynentalne wzmocnione i obiadokolacje)
- Opieka 2 pilotów wycieczek oraz 2 przewodników lokalnych w Rzymie i Wenecji
-Słuchawki na czas zwiedzania w Rzymie, Wenecji i Asyżu
- Ubezpieczenie NNW 2500 euro, KL 10 000 euro, bagażu 200 euro
- Codzienna Msza Święta
Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: pałac dożów, dzwonnica, dzwonnica bazyliki św. Marka,
Koloseum + Forum Romanum, ok. 50 euro os.

EWANGELIA Mk 3,13-19
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Al...feusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskario-tę, który właśnie Go wydał.

KOMENTARZ:
Bóg przywołuje nas do siebie sam, On tego chce. To Jego inicjatywa. On ma plan dla mego życia, który pisze literami miłości. Ma taki scenariusz, który czasem mnie zaskakuje, ale tylko przez to może mnie przyciągnąć do siebie, przywołać, by następnie posłać mnie dalej, bym głosił cuda Jego miłości. Życie jest tajemnicą Boga. Czyni wszystko, by ciągle mnie przywoływać, bo wie, że sam gubię się w tym wirze życia. Nasz Bóg ma cudowne pomysły i sposoby na to, by pokazać miłość człowiekowi i by potem posłać nas z darem Jego obecności, która uzdrawia, leczy, wypędza złe duchy, ale przede wszystkim głosi, że Jezus jest Panem życia.

Zobacz więcej
EWANGELIA Mk 3,13-19
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskario-tę, który właśnie Go wydał. 

KOMENTARZ:
Bóg przywołuje nas do siebie sam, On tego chce. To Jego inicjatywa. On ma plan dla mego życia, który pisze literami miłości. Ma taki scenariusz, który czasem mnie zaskakuje, ale tylko przez to może mnie przyciągnąć do siebie, przywołać, by następnie posłać mnie dalej, bym głosił cuda Jego miłości. Życie jest tajemnicą Boga. Czyni wszystko, by ciągle mnie przywoływać, bo wie, że sam gubię się w tym wirze życia. Nasz Bóg ma cudowne pomysły i sposoby na to, by pokazać miłość człowiekowi i by potem posłać nas z darem Jego obecności, która uzdrawia, leczy, wypędza złe duchy, ale przede wszystkim głosi, że Jezus jest Panem życia.

Zachęcam do pokazania dzieciom, ale i nie tylko:)

Największy z Cudów-Eucharystia. Film opary na objawieniach Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
youtube.com
Zdjęcia
Zdjęcie użytkownika Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie.
Uczniów klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie zapraszam na dyskotekę karnawałowo-walentynkową, która odbędzie się w sali gimnastycznej tejże szkoły!!! Poniżej plakat. Zaczynamy o 15.30! Szukamy sponsorów na ,,coś słodkiego" dla dzieci!
Zdjęcie użytkownika Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie.
EWANGELIA Mk 4,1-20
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. 

KOMENTARZ:
To ważna przypowieść. Nie można przejść koło niej obojętnie. Nie można też pozwolić sobie, by jej nie zrozumieć. Od jej zrozumienia zależy nasze zbawienie. W centrum staje siewca i ziarno - czyli Jezus i głoszone przez Niego słowo. Ludzie słuchają słowa Bożego, ale tylko posiane na dobrą, żyzną, urodzajną ziemię wydaje plon. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego posiane na gruncie skalistym czy między cierniami nie przyniesie plonu? Co takiego szczególnego mają Ci, których symbolizuje urodzajna gleba? Tajemnica ludzkiego serca gleba żyzna, polega na tym, ze człowiek ten zatrzymuje Słowo w swoim sercu i pozwala mu się zakorzenić. Dalej pozwala, aby Boże słowo działało i przemieniało jego myśli i życie, podczas gdy on sam ,,obumiera".
I BAL KARNAWAŁOWY 7 lutego 2015 r. 
NA RZECZ NAJBIEDNIEJSZYCH DZIECI 
Osoby, które chciałyby ofiarować różne przedmioty na licytacje, czy też wesprzeć tę inicjatywę formie ZAKUPU PONIŻSZEJ CEGIEŁKI (koszt 10 zł) mogą zgłaszać się do zakrystii lub kancelarii parafialnej bądź do ks. Michała ( tel. 795 563 528).
EWANGELIA Mk 1,14-20
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

KOMENTARZ:
Nasze duchowe życie nierzadko cechuje popadanie w skrajności. Skupiamy się na nawróceniu: opłakiwaniu własnych win, uczynkach miłosierdzia, jałmużnie i innych praktykach pobożnościowych, zaniedbując przy tym wiarę i budowanie intymnej relacji z Bogiem. Albo przeciwnie. Tak mocno przykuwam uwagę do rozwoju wiary, że umyka mi to, co powinno być najpierw: zejście z drogi grzechu i zmiana sposobu myślenia. Jezus nie operuje skrajnościami, ale pokazuje, jak ma wyglądać pełnia: nawracajcie się i wierzcie. Najpierw potrzeba nawrócenia, to znaczy radykalnego zostawienia starego życia - jak zrobili to Szymon i Andrzej czy synowie Zebedeusza. Dopiero taki krok daje mi wolność, abym z ufnością i na słowo Mistrza, poszedł za Nim.
Zdjęcie użytkownika Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie.
Zdjęcie użytkownika Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie.
Zdjęcie użytkownika Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie.
Nadchodzące wydarzenia